Inspiration till att lära mer

Filmerna är gjorda för att inspirera till att lära mer om äldre personer och psykisk (o)hälsa. De fyra filmerna består av en allmän introduktion, kortare föreläsningar om depression och psykisk ohälsa samt hur och vad jag som arbetshandläggare eller arbetsledare kan göra. En av filmerna handlar om Första hjälpen vid psykisk ohälsa – Äldre (Mental Health AID – Ä)

Länkar för mer information

https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/aldrepsykiskhalsa.1167.html

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/aldre/livsberattargrupper

*Det finns nya länkar under varje länk och det finns mer kunskap delat på webb – sökord Äldre och psykisk hälsa eller ohälsa