GINO-projektet

GINO är en förkortning på ett Vinnovafinansierat projekt och står för ”Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO – hur tas den bäst tillvara?” Projektet sträcker sig från september 2017 till september 2019.

Små kommuner i glesbygd saknar ofta egna resurser för verksamhetsutveckling inom socialtjänstens IFO vilket medför begränsade möjligheter att driva utvecklingsarbeten och att upprätthålla en innovativ kultur. Detta samtidigt som behoven av innovativa lösningar och en stimulerande, kreativ arbetsmiljö är stora för att långsiktigt kunna hantera och utveckla arbetet inom den sociala sektorn. GINO fokuserar på de åtta inlandskommunerna i Västerbotten, benämnda Region 8.

Projektet syftar till att utveckla en gemensam och stabil struktur för att ta till vara och stimulera innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO i små kommuner i glesbygd, samt att konkret vidareutveckla nödvändiga alternativa arbetssätt i en digital tid. I detta ingår att testa om de virtuella vårdrum som Glesbygdsmedicinsk centrum i Storuman skapat, också kan vara till nytta för IFO då de utvecklas till samhällsrum.

Genom samverkan och samutnyttjande av resurser mellan kommuner och huvudmän, samt skapandet av en stimulerande och kreativ arbetsmiljö, är målet att socialt arbete i glesbygd ska utgöra en attraktiv arbetsplats och attrahera personal för en stabil kompetensförsörjning.

Projektet genomförs i samverkan mellan FoU Välfärd, Umeå universitet, Glesbygdsmedicinskt centrum och socialtjänsten i de åtta inlandskommunerna i Västerbotten.