Ambassadörer

Att möta människor med skiftande erfarenheter vidgar vyer och förändrar attityder. Hjärnkolls 300 ambassadörer vill genom att dela med sig av sina egna erfarenheter förmedla att psykisk ohälsa är vanligt, att det är viktigt att tala om den och att alla kan göra något för att förbättra situationen för den som lever med psykisk ohälsa.

Västerbottens län har 19 utbildade ambassadörer som gärna berättar om hur det är att leva med psykiska ohälsa och hur man kan förändra sitt liv och sin hälsa.

Är det dags att börja prata om det?

ARBETSLIV

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ändå talas det inte om psykisk hälsa på våra arbetsplatser. Samtidigt kan man se att arbetsplatser som arbetar förebyggande och har ett öppet samtalsklimat om den psykiska hälsan får medarbetare som mår bättre och känner sig mer delaktiga, samtidigt som tåligheten för höga prestationskrav ökar. Vi kan hjälpa till att skapa detta öppna samtalsklimat genom att vara levande exempel på att det går att prata om sin psykiska hälsa även om den inte alltid är på topp. Vi kan också ge tips och inspiration till hur man kan förändra situationen och skapa en arbetsmiljö som är hållbar för alla.

VÅRD OCH OMSORG

Grundpelare i svenskt vård- och omsorgsarbete är begrepp som helhetssyn och att utgå från att varje människa har egna resurser att förändra sitt liv. Detta kan vara svårt när man oftast möter människor när de mår som sämst eller är i störst behov av hjälp. Därför erbjuder vi möjligheten att möta människor som har tagit sig igenom perioder av svår psykisk ohälsa men som, liksom de allra flesta med psykisk ohälsa, har hittat sätt att skapa ett fungerande liv. Vi kan dela med oss om hur det var att ta emot stöd och vård och hur det har påverkat våra liv. Men än viktigare, vi kan stå som exempel på att återhämtning är möjlig från alla typer av psykisk ohälsa, hur omöjligt det än såg ut när det var som sämst!

SKOLA

Under våra första 20 år i livet lägger vi grunden till så mycket. Får man problem med sin psykiska hälsa under dessa år kan det ge stora konsekvenser. Men det finns mycket vi kan göra! Att möta oss som nu är vuxna och som kan berätta hur det var att växa upp med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ger en unik inblick i en ung människas livsvillkor. Flera av oss kan också dela med oss av hur det är att vara förälder till en elev med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samtidigt kan vi inspirera och inge hopp, för hur mörkt det än ser ut, så kan det en dag bli bättre!

FÖRENINGSLIV

Att känna delaktighet är en oerhört viktigt del för den psykiska hälsan. Här kan föreningslivet spela en stor och ibland avgörande roll när man lever med psykisk ohälsa. Intresseföreningar kring psykisk hälsa spelar också en viktigt roll i samhällsutvecklingen. Genom sin samlade kompetens, den egna erfarenheten, kan föreningarna påverka beslutsfattare och skapa ett bättre och mer hållbart samhälle där alla ges chansen att vara delaktiga. Vi besöker gärna föreningar för att inspirera och mobilisera för ett fortsatt arbete, både för samhällsförändring och gemenskap.

FAMILJELIV

Alla vill vi att barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas på bästa sätt. När vi får ett barn som visar sig behöva särskilt stöd hamnar vi även i ett alldeles särskilt föräldraskap. Vi kan berätta om hur det är att vara förälder till ett barn i behov av särskilt stöd. Om kampen att få familjelivet att fungera och för barnets rättigheter till utbildning och fritid. Men också om stunderna av glädje och framtidstro!
Ibland kommer den mitt i livet. För andra kommer den och går genom hela livet. För de flesta dyker den bara upp någon gång och försvinner sedan. Att vara förälder och samtidigt ha en psykisk ohälsa innebär inte att man automatiskt blir en dålig förälder. Men, precis som vid fysisk ohälsa, så kan vi ibland behöva hjälp och stöd. Då är det viktigt att rädslan för att betraktas som en dålig förälder inte hindrar oss i att söka den hjälpen. Vi vill visa att det går att skapa ett gott familjeliv och vara en bra förälder trots psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

KICKSTART FÖR PSYKISK HÄLSA

Detta är ett av våra arrangemang som får kugghjulen att börja snurra genom att avdramatisera samtalet om den psykiska hälsan. Den ger också kunskap om hur vår psykiska hälsa fungerar samt identifierar tillgångar och hinder för den psykiska hälsan. För att lägga grund till fortsatta samtal får var och en reflektera över vad just jag kan göra för min egen och andras psykiska hälsa.

Kickstarten består av tre träffar á två timmar. Är det svårt att planera in alla tre så går det utmärkt att börja med en och ta nästa när det passar. Kickstarten hålls av en erfaren föreläsare med utbildning och vana att hantera olika slags grupper och grupprocesser men som också har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, kanske den mest angelägna kompetensen.