Brukarinflytande

KunskC drog 2014 igång ett arbete för att stärka formerna för brukarinflytande inom socialpsykiatri och psykiatri i Västerbottens län. För huvudmännens del är detta ett lagkrav, och även ett krav utifrån ingångna samverkansavtal

Brukarinflytandearbetet pågår i Socialpsykiatriskt KC utifrån två olika men överensstämmande intressen. Dels har vi alltid poängterat vikten av att brukare  kommer till tals, får rätt information, får säga sin mening och får komma till tals och påverka i vårt egna arbete. Men även som utifrån det uppdrag som vi har uppdraget att driva Hjärnkollskampanjen i länet. Uppdraget har förlängts två gånger men kommer nu att ta slut vid årsskiftet 15/16. Fram till och med detta år har de centrala kampanjmedlen landat i Socialpsykaitrisk KC´s knä men från och med 2016 ska brukarorganisationerna ha ordnat en länsförening som vill driva Hjärnkollsuppdraget vidare. Dessa länsföreningar  söker då efter statliga pengar för den verksamhet de tänker sig vilja jobba med. Utöver detta kan föreningarna vara en både tillväxtzon för brukarinflytandet i myndigheterna i länet och därmed också stödja de befintliga lokala föreningarna inom brukar, närstående och anhörigleden