Beslutstöd inför utskrivning

Studien DEAL Umeå Universitet

Patientföreningar

NSPH samlar de flesta patientföreningar http://www.nsph.se/
RSMH www.rsmh.se
Schizofreniförbundet Schizofreniforbundet.se

Brukarinflytande samordnare BISAM

Psykiatri Södra http://psykiatrisodrastockholm.se/trygg-och-saker-vard/din-delaktighet/

Mina rättigheter

Patientlagen
http://www.1177.se/Tema/Patientlagen/Forsta-och-vara-delaktig/Patientlagen/

Vårdguiden 1177 ger några tips hur du förbereder dig inför läkarsamtal
http://www.1177.se/Tema/Patientlagen/Forsta-och-vara-delaktig/Motet-med-varden/

Boendeformer
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Boende/Boende-for-dig-med-funktionsnedsattning/

Mina rättigheter i tvångsvården
Kortfattad info på en sida http://psykiatrinordvast.se/trygg-och-saker-vard/tvangsvard/
Info 3-4 sidor  http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Psykiatrisk-tvangsvard/

Broschyr om tvångsvården att skriva ut
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5346.pdf?issuusl=ignore

Lagen om stöd och service LSS
http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade—LSS/

Ekonomiskt stöd
http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Ekonomin-nar-man-blir-sjuk/

Mina diagnoser

Psykos
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psykoser/

Schizofreni
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Schizofreni/

Sök gärna på 1177.se på din diagnos, där finns mycket info för den som är intresserad.

Läkemedel

Läkemedel vid psykoser
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-psykos/

Läkemedelsbokens kapitel om psykoser
http://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/psykoser.html

Fass för allmänheten
https://www.fass.se/LIF/startpage

Reportage

Anita fick psykos
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Mer-om/Reportage-Psykos-Anitas-berattelse/

Podcast

Michell har schizofreni och gör en podcast
http://www.schizofreniforbundet.se/Erfarenheter/Foredrag/Michell-Malmgren/

Om Delat beslutsfattande

Bättre psykosvård om Delat beslutsfattande
http://www.battrepsykosvard.se/wp-content/uploads/2014/12/Delat_beslutsfattande_generell.pdf

CEPI om Delat beslutsfattande http://www.med.lu.se/hv/cepi/aktuellt/rapport_om_instrumentutveckling_roerande_delat_beslutsfattande