Filmer om psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa bland äldre är väl känt större än bland yngre. Uppemot 20% av alla äldre personer uppskattas lida av psykisk ohälsa i någon form (Socialstyrelsens lägesrapport Psykisk hälsa och suicidprevention, 2018). I rapporten konstaterar man också att äldres psykiska ohälsa inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning.

Visste du att:

  • Den högsta andelen i befolkningen som tar sitt liv är äldre män.
  • Depression är ingen naturlig del av åldrandet.
  • Psykisk ohälsa kan botas och lindras oavsett ålder.
  • Det finns vetenskapligt utvärderade metoder för att förebygga psykisk ohälsa och stärka psykisk hälsa.
  • Det finns utbildning för bemötande vid psykisk ohälsa hos äldre personer.

Det finns alltså många anledningar att arbeta med äldre och psykisk (o)hälsa.

Vi på FoU Socialtjänst har i samarbete med Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, tagit fram filmer för dig att inspireras av och få tips på hur just du kan göra. Filmerna kan användas som introduktion för ett fördjupat arbete med att vidareutbilda personal inom området.

De fyra filmerna består av en allmän introduktion, kortare föreläsningar om depression och psykisk ohälsa samt hur och vad jag som arbetshandläggare eller arbetsledare kan göra. En av filmerna handlar om Första hjälpen vid psykisk ohälsa – Äldre (Mental Health First Aid – Ä, MHFA-Ä).

Vi kan göra skillnad på riktigt – minska lidande, minska risk för förtidig död och allvarliga fysiska sjukdomar – med enkla medel.

Lycka till!

 

 

Läs mer: MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

 

 

Läs mer: Äldres psykiska hälsa

 

 

Läs mer: Livsberättargrupper – samtala om livet