Program för Psykeveckan

Program för olika kommuner och orter planeras nu och program skapas. Programmen läggs upp här kontinuerligt. Finns inte din ort nu återkom om någon dag igen.

Claudia Kerttu Länsdelssamordnare för Umeå
E-post
claudia.kerttu@regionvasterbotten.se
Mobil
076-766 57 29