Kontakt

Annika Nordström Verksamhetschef Hälsa och Social Välfärd
E-post
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
072-5265732
Margaretha Hägglund Utvecklingsledare – Funktionshinderområdet
E-post
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-563 37 09
Daniel Örnberg Utvecklingsledare – Systematisk uppföljning
E-post
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-575 75 81
Maria Clausén Edman Utvecklingsledare – Barn och ungaområdet
E-post
maria.edman@regionvasterbotten.se
Mobil
0705165722
Lena Häggström Utvecklingsledare – missbruksområdet
E-post
lena.haggstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 333 96 44
Nanna Forsgren Samordnare Barn och Unga
E-post
nanna.forsgren@regionvasterbotten.se
Telefon
070-258 57 33
Elisabet Höög Forskningsledare
Mobil
070 – 376 59 59
Claudia Kerttu Länsdelssamordnare för Umeå
E-post
claudia.kerttu@regionvasterbotten.se
Mobil
076-766 57 29
Liz Bertholdsson Länsdelssamordnare för Skellefteå
E-post
liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-289 57 66
Per-Daniel Liljegren Samordnare Hälsa och Social Välfärd
E-post
per-daniel.liljegren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-288 99 65