Samråd vård och omsorg – samverkan på politisk nivå

Samråd för vård och omsorg är arenan för politisk samverkan på regional nivå. Här kan frågor lyftas som inte kan lösas lokalt eller på tjänstepersonsnivå.

Frågorna ska vara angelägna för hela länet och det ska finnas behov av politiskt samråd. Samrådet för vård och omsorg kan föreslå områden som är angelägna att prioritera och utveckla gemensamt. Det kan även enas om rekommendationer till beslut hos kommunerna och regionen.

AC Konsensus  består av följande ledamöter under 2019

Från kommunerna:

Carin Nilsson (s) ordförande

Yosif Karambotis (s)

Magnus Eriksson(s)

Ulrika Edman (v)

Christer Rönnlund (m)

Madelaine Jakobsson (c)

 

Från Region Västerbotten

Anna- Lena Danielsson (s) vice ordförande

Kenneth Andersson (s)

Susanne Dufvenberg (s)

Jonas Karlberg (v)

Elmer Eriksson (m)

Lars Bäckström (c)

 

Ersättare kommunerna

Sonja Eriksson (s)

Gunilla Johansson (s)

Mona Andersson (s)

Lina Hjelte (v)

Erika Häggblad (m)

Ulf Eriksson (c)

 

Ersättare Region Västerbotten

Kjell Bäckman (v)

Margaretha Löfgren (v)

Marianne Normark (l)

 

Protokollen från  AC Konsensus  hittar du här nedan: