Ägarsamråd Hjälpmedel

-Det är en gemensam angelägenhet för Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län att samhället utformas så att människor har jämlika förutsättningar att medverka i utvecklingen och vara delaktiga i samhällsgemenskapen.

Detta förutsätter en politisk vilja att samverka för att uppnå de gemensamma funktionshinderspolitiska målen som kan göra avtryck i vardagen för enskilda personer och i samhället som helhet-.

Ägarsamrådet hjälpmedel fattar beslut om samverkan som behöver prövas politiskt, exempelvis ändringar i den gemensamma hjälpmedelsstrategin, rekommendationer om avgifter och prioriteringsordning i samverkan mellan parterna.

Ägarsamrådet representerar huvudmännens politiska organisationer och utses av det politiska  samverkansorganet AC-konsensus.

Representationen i ägarsamrådet fördelas med utgångspunkt i hur stor del av hjälpmedelsförskrivningen som sker i Region Västerbotten respektive i kommunerna och enligt principen 75 % kommun- och 25 % regionrepresentation.

Ägarsamrådet består av följande 8 ledamöter.

 

Ägarsamråd Hjälpmedel ledamöter 2019

Carin Nilsson (s) Umeå kommun

Kenneth Andersson (s) Region Västerbotten

Elmer Eriksson (m) Region Västerbotten

Magnus Eriksson (s) Norsjö kommun

Kerstin Sjöström (c) Nordmalings kommun

Iosif karambotis (s) Skellefteå kommun

Richard Norberg (kd) Vilhelmina kommun

Ewa Stuge (m) Lycksele kommun