Hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Kommunerna i Västerbotten övertog den 1 september 2013  ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Övertagandet omfattar ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende på primärvårdsnivå upp till och med specialistsjuksköterskenivå (distriktssköterska). Uppdraget omfattar hemsjukvård, hembesök samt  rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i ordinärt boende  för vuxna över 18 år, detta gäller alla tider på dygnet.

Den ekonomiska regleringen  skedde genom skatteväxling , skattesatsen var 20 öre. Skatteväxlingen gällde från den 1 januari 2013 med en återbetalning till landstinget för åtta månader. Efter genomförd ekonomisk kontrollstation, 2015, justerades tidigare skatteväxling ytterligare 5 öre, gälade från 1 januari 2016.

Övergripande dokument  som styr arbetet

  • Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård  i ordinärt boende i Västerbottens län, samt bilagor
  • Vägledning till avtal om övertagande  av hälso- och sjukvård i ordinärt boende