Socialvetenskap

Vilken forskning behöver framtidens socialtjänst? Det är en fråga som SBU tillsammans med Forte ställer till landet. Genom kartläggningar och systematiska kunskapsöversikter för att fastställa vetenskapligt underlag och t ex peka på effekter av behandlingsmetoder, kan även kunskapsluckor identifieras. På detta sätt bidrar SBU till den evidensbaserade praktiken och att den praktiknära forskningen blir relevant för verksamheterna.

FoU Välfärd finns representerat i SBU’s nationella metodnätverk för socialtjänsten.

SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
https://www.sbu.se/