Projektmedararbetare sökes

Projekt Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten söker två projektmedarbetare på heltid under två år för tillämpning och utveckling av metoder och arbetssätt kopplat till människorättsbaserat arbete i Västerbottens kommuner. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Funktionsrätt Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten.

Syftet med projektet är att stärka offentlig sektors, skyldighetsbärarnas, samlade förmåga att respektera och verkställa mänskliga rättigheter generellt och funktionsrätt samt barnrätt specifikt. Projektet ska bidra till ett jämlikt Västerbotten som respekterar och verkställer invånarnas mänskliga rättigheter i förhållande till bland annat funktionsrättkonventionen. På lång sikt ska projektet bidra till att Västerbotten blir en mer levande plats där invånarna finns i en stark demokrati med mänskliga rättigheter som självklara för alla. Västerbottningen bör vara den centrala utgångspunkten som vägleder och styr samhällets aktörer i deras ageranden och initiativ för att klara tvärsektoriella utmaningar. Genom projektet stärks Västerbottens förmåga att använda människorättsbaserat arbetssätt som metod.  

Projektet bygger på tre arbetspaket och målsättningar;

1. Stärkt samverkansförmåga till förmån för jämlik inkludering i Västerbotten mellan Västerbottens kommuner, Region Västerbotten, Funktionsrättsrörelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och andra centrala aktörer.

2 Projektet ska bidra till jämlikhet med rättighetsbäraren i fokus genom kompetenshöjande insatser om mänskliga rättigheter och de skyldigheter och förväntningar som åligger ansvariga aktörer med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättningar, barn och deras närstående. Arbetspaketet bidrar till en region med väsentligt förbättrad samsyn och kunskap om funktionsrätt, barnrätt och mänskliga rättigheter generellt.

3. Vara en katalysator för samarbete och samhandling i form av projekt och gemensamma satsningar i samverkan med syfte att stärka regionens rättighetsbärare tillika medborgare.

Vi söker dig/er som vill arbeta inom främst arbetspaket ett och två. Ditt uppdrag är att erbjuda och genomdriva skräddarsydda kompetenshöjande insatser samt utveckla människorättsbaserade metoder och arbetssätt med utgångspunkt i individen och dennes kommun tillika närmiljö. Du arbetar för att skapa ett gott samverkansklimat som tar hänsyn till människorättsliga skyldigheter i kombination med det lokala ”knowhowet”. Du ingår i team med ytterligare en projektmedarbetare och projektledare från projektets samverkansparter.   

Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande om du som söker är insatt i människorätt, barnrätt och dess betydelse för en stark demokrati samt har erfarenhet av metodutveckling och tillämpning.

Vi ser även erfarenhet från strategiskt arbete kopplat till styrning, ledning, samverkan och/eller organisationsförändringar som meriterande. Du som söker har förmågan att hantera högt arbetstempo och är handlingskraftig och uthållig i komplexa problemlösningar. Du är strukturerad, analytisk och har en god samarbetsförmåga där du kan skapa goda relationer och ett gott samverkansklimat. Därutöver har du förmågan att formulera tydliga budskap både muntligt och i skrift på svenska.

Anställningen:

Antal tjänster: 2 stycken

Placeringsort: Umeå

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 2 år

Omfattning: 100 % av heltid

Start: Tidigast 1 oktober 2022

Rekrytering: Sista dag för ansökan är 2022-08-08

Läs mer om projektet och dess samarbetspartners:

Projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter Region Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Kontaktpersoner är:

Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten
Tel: 073-056 42 88, epost: martinvikgren@funktionsrattvasterbotten.se

Kerstin Hamre, Region Västerbotten
Tel: 070-577 16 57, epost: kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

Therese Bjursell, Länsstyrelsen Västerbotten
Tel: 010-225 43 22, epost: therese.bjursell@lansstyrelsen.se

Vi som arbetar med rekryteringen är på semester under juli. Om vi inte svarar, skicka ett sms så hör vi av oss så snart vi kan. Vi önskar endast kontakt med sökande av de två utlysta tjänsterna och undanbeder oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.