NYHETER 2021-12-09

Nu erbjuds påfyllnadsdos till fler – om sex månader gått

Från och med idag kan fler få påfyllnadsdosen, förutsatt att det har gått minst sex månader sedan den andra dosen. Det gäller för personer som är 50–64 år samt personer som är 18 år eller äldre och har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19, har insatser enligt LSS, har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken eller arbetar med vård inom LSS.

Nu kan fler få påfyllnadsdosen. Foto: Klas Sjöberg

– Nu är det äntligen dags för fler att få påfyllnadsdosen. Jag vet att det är efterlängtat hos många av länets invånare, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten.

Det är viktigt att det har gått rätt tid mellan andra dosen och påfyllnadsdosen.

– En förutsättning för att få påfyllnadsdosen är att det ska ha gått minst sex månader sedan den andra dosen. Om du kommer till vaccinationstillfället utan att det gått rätt tid mellan doserna kommer du att skickas hem. Detsamma gäller om du inte hör till en av de grupper som prioriteras just nu, säger Ronny Lestander.

Om du är osäker på när du fick din andra dos finns information på ditt vaccinationskort. Du kan även se det genom att logga in i din journal på webbplatsen 1177.se eller i ditt covidbevis från E-hälsomyndigheten.

För personer som är 65 år eller äldre ska det ha gått minst fem månader sedan den andra dosen.

De som från och med idag kan få sin påfyllnadsdos är:

 • Personer som är 50–64 år.
 • Personer som är 18 år eller äldre och har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Personer som arbetar vårdnära inom LSS och har tät och långvarig kontakt med brukare.
 • Personer som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller tillstånd som gör att de har en ökad risk att bli allvarligt sjuka. Det gäller personer som:
  • har en kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, exempelvis genomgången stroke, genomgången hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtsvikt eller förmaksflimmer.
  • har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller astma som kräver regelbunden medicinering.
  • har ett tillstånd som leder till påverkad lungfunktion/andning av andra skäl, exempelvis kraftig övervikt, Parkinsons sjukdom, ALS, eller cystisk fibros.
  • har kronisk lever- och njursvikt.
  • har diabetes typ 1 eller typ 2.
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • har Downs syndrom.
  • är gravid och är 18 år eller äldre.

– Det är viktigt att respektera prioriteringsordningen för att de äldsta och de med ökad risk att bli allvarligt sjuka ska få sin påfyllnadsdos först. Alla som vill få sin påfyllnadsdos kommer att få den, men vissa får vänta lite till. Preliminärt kommer alla som är 18 år eller äldre att kunna boka tid för påfyllnadsdosen från och med vecka 2, säger Ronny Lestander.

Så går vaccinationen till

Vaccinationen sker på valfri hälsocentral eller på en central vaccinationsmottagning. De som bor i Skellefteå eller Umeå med omnejd rekommenderas vaccinera sig på någon av de centrala vaccinationsmottagningarna.

– Primärvården är väldigt högt belastad, och för att minska trycket på dem rekommenderar vi att de som kan vaccinera sig på någon av de centrala vaccinationsmottagningarna gör det. De har en hög kapacitet och det finns gott om lediga tider, säger Ronny Lestander.

De som är 50 år eller äldre rekommenderas boka tid genom att logga in på webbplatsen 1177.se. De som inte har möjlighet att göra det kan ringa till en hälsocentral. Invånare som hör till någon av de grupper som erbjuds vaccination och är yngre än 50 år behöver gå på drop in där det erbjuds eller ringa till en hälsocentral för att boka tid.

Under julveckorna kommer antalet tider per vecka vara begränsat. Vi ber om överseende med detta.

–  Vårdpersonalen har jobbat hårt länge och behöver få sin julsemester. När julen är över är vi tillbaka med full kapacitet, säger Ronny Lestander.

Det går inte att ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka eller avboka en tid för vaccination.

Viktigt vid vaccination

 • Ta med legitimation, vaccinationskort och en ifylld hälsodeklaration.
 • Kom inte till mottagningen med symtom på förkylning. Boka i stället om tiden.
 • Kom tidigast tio minuter före bokad tid för att undvika trängsel. Håll avstånd till andra som väntar.
 • Använd munskydd i samband med vaccinationen.
 • Ha gärna kortärmat eller kläder som är lätta att ta av för att enkelt få sprutan i överarmen.

Registrering av doser

Det har kommit till vår kännedom att en person kan ha fått sin första dos vaccin felregistrerad som en påfyllnadsdos.

– Det är viktigt att alla doser registreras korrekt, inte minst för att covidbevisen ska stämma. Vi håller på att utreda vad som kan ha blivit fel för att i så fall kunna åtgärda det. Om dosen skulle vara felregistrerad kan vara ett tekniskt fel, men det skulle även kunna vara den mänskliga faktorn, säger Ronny Lestander.

Tillbaka till nyhetslistan