NYHETER 2023-06-05

Nu har primärvårdsresan startat i Skellefteå och Norsjö

Nu har samtliga tolv hälsocentraler i Skellefteå och Norsjö dragit i gång en långsiktig utvecklingsresa tillsammans. Medarbetarna har fått lyfta sina egna tankar och idéer kring riktningen för primärvårdens framtid. – Viljan finns här och även hos mig, säger Sandra Forsberg, sjuksköterska på Burträsk hälsocentral.

Personalen på hälsocentralen i Burträsk efter arbetsplatsträffen. Stående från vänster: Elin Wahlberg, Frida Enström, Marina Wahlberg, Lovisa Eriksson, Sandra Forsberg, Sofie Gustafsson, Helena Nilsson, Sissel Wold, Annika Marklund, Ranja Bjurman, Wiveka Stenlund, Emma Hedlund och Jenny Andersson. Sittande från vänster: Carolina Sjöstedt, Henrik Johansson, Christina Nilsson och Birgitta Pettersson. Foto: Daniel Marklund

Primärvården i Skellefteå och Norsjö har haft ett ansträngt läge under en längre tid och står inför en hel del spännande men också svåra utmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar med kompetensförsörjning och lokaler.

– Primärvården klarar mycket av sitt uppdrag men inte att göra det på ett hållbart sätt, sa Camilla Andersson, områdeschef närsjukvård i Skellefteå i en film som skickats ut till alla anställda som berörs.

Träffar på alla tolv hälsocentraler

Under våren har en långsiktig satsning på primärvården i Skellefteå och Norsjö startat. Processen är döpt till ”Livskraft Tillsammans – En hållbar primärvård i Skellefteå och Norsjö” och har inletts med en arbetsplatsträff på alla tolv hälsocentraler. Sista hälsocentralen att på allvar komma in i processen var Burträsk hälsocentral.

Ejja Häman Aktell, regionens nya strateg och ledare för processen, bjöd in medarbetarna till en arbetsplatsträff där var och en fick lyfta sina tankar på förbättringar.

– Det är bra att de har sett problemen och tar tag i det. Det är sagt att alla patienter ska ha en fast läkarkontakt, men det går inte idag, säger Helena Nilsson, ST-läkare på Burträsk hälsocentral.
Alla som deltog på arbetsplatsträffen fick lyfta sina synpunkter.

Alla som deltog på arbetsplatsträffen fick lyfta sina synpunkter.

Vägen framåt

Nästa steg är att arbetsgrupper med personal från alla hälsocentraler jobbar vidare tillsammans med att utstaka vägen framåt för primärvården.

Det har varit en stor omsättning av chefer inom primärvården den senaste tiden. En av de nyligt tillsatta är Jenni Fryxell som är verksamhetschef för hälsocentralerna i område Syd.

– Jag tror verkligen på det här. Jag tycker det är roligt att det inte bara är vi i ledningen som jobbar med det här utan vi har verkligen med oss våra medarbetare och använder de idéer och den kraft som finns hos dem som jobbar i verksamheterna.

Det är ett långsiktigt arbete där planeringen inledningsvis är satt för de kommande tre åren. Målet med processen är bland annat att verksamheten ska klara patientsäkerheten och hålla god kvalité, bidra till ökad arbetsglädje och att ledning och personal ska orka över tid. Sissel Wold är enhetschef i Burträsk och har nyligen varit tjänstledig för ett annat jobb.

– Det behövs en förändring, och det här är en av anledningarna till att jag kom tillbaka.
Från vänster: Ejja Häman Aktell, strateg och processledare, Sissel Wold, enhetschef Burträsk hälsocentral, Jenni Fryxell, verksamhetschef område Syd.

Från vänster: Ejja Häman Aktell, strateg och processledare, Sissel Wold, enhetschef Burträsk hälsocentral, Jenni Fryxell, verksamhetschef område Syd.Tillbaka till nyhetslistan