NYHETER 2023-03-15

Nu kan fler än 200 mottagningar i länet kontaktas via 1177.se

Under 2022 pågick ett projekt i Region Västerbotten med målet att införa ett basutbud av e-tjänster på alla mottagningar i länet. Projektet har varit framgångsrikt och fler än 200 mottagningar erbjuder nu basutbudet av e-tjänster på 1177.se. Många erbjuder även fler tjänster utöver basutbudet.

Genom att logga in med e-legitimation kan invånare kontakta vården på ett säkert sätt. De kan till exempel boka, omboka och avboka en tid, skicka in en förfrågan om att förnya ett recept och läsa sin journal.

Ökad tillgänglighet

I slutet av 2021 beslutade regionen att ett gemensamt basutbud av e-tjänster på 1177.se skulle införas inom primärvård, sjukhusvård och tandvård i Västerbottens län.

Invånaren ska också få svar på sitt ärende inom tre vardagar. Det behöver inte innebära att ärendet ska vara avslutat, utan svaret ska motsvara det som patienten fått om hen ringt mottagningen.

– Vi vet att det här är efterlängtat bland våra invånare i Västerbotten. Att införa ett basutbud av e-tjänster är ett sätt att öka tillgängligheten till vården. Invånarna kan starta sitt ärende när det passar dem och utbudet är jämlikt i hela länet. Dessutom kan de känna igen sig när de ska kontakta olika mottagningar, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör i Region Västerbotten.

Bolidens hälsocentral har haft e-tjänster i flera år och ser positivt på att ha ett gemensamt basutbud av e-tjänster i regionen.

– Vi vill att det ska vara enkelt för våra patienter att kontakta oss och vi ser att det finns ett behov av att få använda olika kontaktvägar. Vissa är mer bekväma med att använda digitala tjänster i stället för att ringa, medan andra inte har möjlighet att ringa eller bli uppringd under dagtid, säger Emma Sjöström, avdelningschef på Bolidens hälsocentral.

Vilka tjänster ska mottagningarna erbjuda?

Det är olika vilka tjänster som mottagningarna erbjuder.

Alla sjukstugor och hälsocentraler i länet ska erbjuda följande e-tjänster:

 • Beställ tid
 • Av- eller omboka tid
 • Förnya recept
 • Förnya hjälpmedel
 • Förläng sjukskrivning
 • Beställ journalkopia
 • Kontakta mig

Inom sjukhusvård och tandvård ska mottagningarna erbjuda följande e-tjänster:

 • Av- eller omboka tid
 • Beställ journalkopia
 • Kontakta mig

De mottagningar inom sjukhusvård och tandvård som förnyar recept och hjälpmedel samt förlänger sjukskrivningar ska också erbjuda de här tjänsterna:

 • Förnya recept
 • Förnya hjälpmedel
 • Förläng sjukskrivning

Hitta en mottagning

För att se vilka tjänster olika mottagningar erbjuder kan invånare logga in på webbplatsen 1177.se och söka upp den under rubriken Mottagningar. På Hitta vård på 1177.se kan man se vilka tjänster en mottagning erbjuder utan att logga in.

Läs mer om e-tjänsterna på 1177.se

 

Tillbaka till nyhetslistan