NYHETER 2023-01-19

Nu kan kvinnor i Västerbotten ta HPV-prov på sig själv hemma

Region Västerbotten erbjuder kvinnor som fått en kallelse till cellprov möjligheten att beställa hem HPV-prov som de tar på sig själva, i stället för att gå på sin bokade tid hos barnmorska. Något som kommer spara tid för både kvinnorna och barnmorskemottagningarna.

Två unga kvinnor går en promenad i snön och skrattar med varandra.

 

 

– Erbjudandet att beställa hem ett HPV-prov ger kvinnorna möjlighet att själva välja den provtagningsmetod som de föredrar. Vissa kvinnor undviker att gå till barnmorskan av olika anledningar och då kan det förhoppningsvis kännas lättare att ta ett topsprov på sig själv hemma, säger Sara Knip, processledare för Gynekologisk Cellprovskontroll i Region Västerbotten.

Dessutom sparar det tid både för kvinnorna och barnmorskemottagningarna.

– Alla med kvinnligt personnummer kommer som tidigare att kallas till en bokad tid hos barnmorska för cellprov med regelbundna mellanrum. På kallelsen och 1177.se finns information om hur man beställer ett HPV-prov som man tar själv, ifall man hellre vill göra det, berättar Sara Knip.

I de fall där provet innehåller HPV får man tid för provtagning hos en barnmorska inom fyra veckor.

Beställning av HPV-prov

Det är endast personer som har blivit kallade till cellprovtagning hos barnmorska som kommer att kunna beställa hem ett HPV-prov.

Du ska inte beställa ett HPV-prov som du tar själv om något av det här stämmer in på dig:

  • Du är gravid.
  • Du testade positivt för HPV i ditt senaste cellprov.
  • Du har tidigare behandlats för cellförändringar.

Då ska du i stället gå till en barnmorska för cellprov som vanligt, eftersom det är viktigt att det inte blir fördröjningar ifall provet innehåller HPV.

Fakta om screening mot livmoderhalscancer

Socialstyrelsen rekommenderar screening mot livmoderhalscancer med analys för humant papillomvirus, HPV. Regelbunden provtagning ger ett starkt skydd mot cancer i livmoderhalsen. Risken minskar med mer än 90 procent.

Alla med kvinnligt personnummer kallas regelbundet från 23–64 års ålder. Om det senaste provet togs före 64 års ålder kan man bli kallad upp till 70 års ålder. Om man behandlats för cellförändringar och ingår i en särskild kontrollgrupp fortsätter man att kallas livet ut.

Läs mer om gynekologisk cellprovtagning på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan