Nu startar egenprovtagning för covid-19

Under veckan har egenprovtagning för covid-19 startat. Det innebär att personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet, med hjälp av ett provtagningskit, har möjlighet att provta sig själva om de har lindriga symtom. Veckan avslutas med midsommarhelg – ställ inte in, ställ om!

Aktuellt läge
Det aktuella läget för covid-19 anses fortfarande vara stabilt. Under tisdagen fanns 579 bekräftade fall av covid-19 i länet. 8 personer vårdades på sjukhus varav 2 på intensivvårdsavdelning.

Totalt har 30 personer avlidit, av dessa har 13 avlidit på något av länets äldreboenden (tisdagens uppdatering).

Fram till måndag den 15 juni har 66 personer skrivits ut från Norrlands universitetssjukhus, 32 från Skellefteå lasarett och 5 från Lycksele lasarett.

Vi fortsätter uppdatera vår statistik över sommaren. Ingen uppdatering görs under helger, detta görs i efterhand följande måndag.

Följ den uppdaterade lägesbilden på Region Västerbottens webbplats

Snart är det midsommar – ställ inte in, ställ om!

Till helgen är det midsommar och många vill fira tillsammans med släkt eller vänner. Den här midsommarhelgen kanske inte kommer att bli som den brukar. För att inte sprida smittan är det fortfarande viktigt att hålla avstånd till varandra. Det är också viktigt att värna om äldre personer och andra som tillhör en riskgrupp.

– Vi vill fortsätta att hålla i den positiva trend vi har, och att vi hjälps åt att bromsa smittan även en sådan här helg, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

– Försök att kombinera midsommarfirande på ett sätt som överensstämmer med våra råd. Man kan gärna ses utomhus i mindre grupper, kanske umgås med de man har närmast, till exempel familj. Visa att du bryr dig om de som kanske avstår att ses under den här tiden. Midsommarhälsningar kan skickas digitalt.

– Om man ändå vill träffas flera så kan man duka på fler bord än vanligt, så att alla sprider ut sig. Det gäller att hitta umgängesformer som fungerar samtidigt som vi håller avstånd till varandra. Så om du kan: ställ inte in – ställ om istället!

Fortsätt följa råden. Tack för din omtanke.

  • Tvätta händerna
  • Hosta och nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till varandra

Vi vill också påminna om att det råder fortsatt besöksförbud på länets sjukhus och särskilda boenden (säbo).

Egenprovtagning för covid-19 för personal inom hälso- och sjukvård, omsorg samt annan samhällsviktig verksamhet

Under veckan har egenprovtagning för covid-19 startat för personal inom hälso- och sjukvård, omsorg samt annan samhällsviktig verksamhet. Successivt kommer provtagningen att kunna utföras på alla orter i länet. Syftet är att minska smittspridning och möjliggöra återgång till arbete så snart som möjligt för personal inom samhällsviktiga verksamheter.

Egenprovtagning är ett erbjudande för ovan nämnda personal med milda symtom som kan tyda på covid-19. Egenprovtagning är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och chef. I samband med överenskommelsen får medarbetaren en arbetsplatskod. Den som har allvarliga symtom ska inte ta prov på sig själv, utan kontakta sjukvården som vilken annan patient som helst.

Vid ett antal stationer i länet kan provtagningskit hämtas. Medarbetaren registrerar sitt prov med BankID, anger sin arbetsplatskod och tar prov på sig själv. Provet lämnas sedan in på samma station och skickas till Stockholm för analys, oftast får man svar inom 48 timmar.

Information om egenprovtagning finns på Länsstyrelsen webbplats

och på regionvasterbotten.se/egenprovtagning. Där finns även en förteckning över aktuella stationer för att hämta och lämna provtagningskit.

Utökad provtagning bland patienter

I och med egenprovtagning frigörs provtagnings- och analyskapacitet vid länets hälsocentraler/sjukstugor och lab, kapacitet som istället kan användas till att utöka provtagningen bland patienter. Den som har symtom, även milda, på covid-19 får nu testa sig. För att resultatet ska bli säkrare ska symtomen ha visats ett dygn innan provet tas.

Om man tror att man har covid-19 är det viktigt att man kontaktar vården först och inte åker direkt till sin hälsocentral eftersom det finns särskilda rutiner för hur man tas omhand för att undvika att smitta andra. Kontaktuppgifter finns på 1177.se/hitta-vard.

Ökad provtagning

Region Västerbotten arbetar för att öka provtagningen för covid-19 och under de senaste veckorna har antalet analyserade prover ökat successivt. Vecka 24 (förra veckan) analyserades 1400 prover, jämfört med 1200 veckan dessförinnan (vecka 23). Antal analyserade prover för den här veckan rapporteras när veckan är slut.

Tillverkning av skyddsrockar avslutas – vi tackar alla som hjälpt till

Vi vill också skicka ett tack till alla inblandade i tillverkning av skyddsrockar i Regionsalen, Norrlandsoperan och Samhall. Vi tillsammans med kommunerna har byggt upp ett bra lager så vi klarar vårt totala behov, genom egentillverkning och via externa partners. Vår plan är att imorgon torsdag utföra sista tillskärning och tillverkning, därefter stänger vi och hallen finns till förfogande i slutet av nästa vecka.

Samhall i Lycksele kommer fortsätta efter semestern att slutförbruka det vi har skurit fram.

Resultatet, 49 000 st rockar har vi producerat i Umeå och 32 000 skurna som vi skickat till Lycksele. Totalt kommer vi således upp i 81 000 st rockar. Vi riktar ett stort tack till alla för denna insats för att skydda vårdens medarbetare i sitt dagliga arbete!

Inga ytterligare presskonferenser är planerade

Den 27 maj sändes den sista planerade presskonferensen om covid-19. Samtliga av dessa presskonferenser filmades och kan ses i efterhand på https://regionvasterbotten.se/play/alla-presskonferenser-om-covid-19.

Fakta

Information om covid-19 finns på flera av Region Västerbottens webbplatser.
1177 Vårdguidens webbplats
Region Västerbottens webbplats
Aktuellt om coronavirus och tips för att bromsa smittspridningen på 1177.se
Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

På våra Facebooksidor kommunicerar vi löpande om läget i länet:
Region Västerbotten på Facebook
1177 Vårdguiden Västerbotten på Facebook

Tillbaka till nyhetslistan