Ny rekommendation för hushåll med bekräftad covid-19

Nu uppmanar Region Västerbotten även personer som bor med någon som har bekräftad covid-19 att stanna hemma. Förhållningsreglerna gäller för individer från gymnasieåldern och uppåt och är framtagen av Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsläkare.

– Detta är en ytterligare åtgärd för att minska smittspridningen i länet, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Smitta mellan personer som bor tillsammans är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Därför är insatser som begränsar risken att smitta andra utanför hemmet en viktig åtgärd för att bromsa smittspridningen. Med konstaterad smitta menas en person som fått ett positivt provsvar efter ett PCR-test, som antingen lämnas via egenprovtagning eller på en hälsocentral.

– Du som delar hem med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19 oavsett om du har symtom eller inte. Ni som bor i samma hushåll ska stanna hemma från skola eller arbete ett visst antal dagar enligt det beslut som tas i samband med smittspårningen, säger Stephan Stenmark.

Information och intyg som närstående 

– Varje individ som berörs kommer få direktinformation av smittspårarna från Region Västerbotten. Vi började med detta arbetssätt i måndags så det är de som bekräftats sjuka denna vecka som inkluderas i arbetssättet. Hushållskontakterna kommer också att få information om rekommendationer för provtagning, säger Stephan Stenmark.

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola får fortsätta gå till sina skolor som vanligt även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Barnen och ungdomarna ska under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter.

Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Ett läkarintyg kommer att ska skickas till Försäkringskassan utan att individen själv behöver ta någon mer kontakt med vården.

Förändrad statistikfrekvens från regionen 

Från och med måndag den 12 oktober rapporteras endast bekräftat smittade personer dagligen. På måndagar rapporteras antalet inneliggande patienter på sjukhus och intensivvårdsavdelning veckan innan samt antalet avlidna med ålder och kön. Det betyder att antal inneliggande och på intensivvårdsavdelning inte kommer att uppdateras under kommande vecka, detta rapporteras istället i efterhand nästkommande måndag 19 oktober.

På torsdagar rapporteras som tidigare antalet bekräftade fall i kommuner med minst femton fall totalt. 

Tillbaka till nyhetslistan