NYHETER 2022-06-16

Nya möjligheter med AI i klinisk forskning

Forskare i hela norra sjukvårdsregionen kan få hjälp med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI i kliniska forskningsprojekt via AIM North, ett kompetenscentrum som byggs upp i Västerbotten.

Fredrik Öhberg, sjukhusingenjör och forskare, med det smartphonebaserade systemet för diagnostisering av öroninflammation som utvecklas. Foto: Anja Hansen Knutsson

AI for Medicine in Northern Sweden, AIM North, är en brygga mellan kliniska forskare och teknisk metodutveckling och -tillämpning i framkant. 

– Vi använder och anpassar redan befintliga AI-metoder utifrån specifika kliniska frågeställningar och förutsättningar för att stötta klinisk forskning på bästa möjliga sätt, säger Nina Sundström, föreståndare för kompetenscentret och forskningsledare vid Medicinsk teknik, forskning och utveckling, MT-FoU. 

Framgångsrikt samarbete

En av de som fått stöd är Thorbjörn Lundberg, distriktsläkare vid Backens hälsocentral i Umeå och forskare vid Umeå universitet. Efter att ha varit delaktig i flera studier i Sydafrika kring bilddiagnostik vid öroninflammationer, ville Thorbjörn utveckla ett system anpassat för svensk primärvård. Genom personer som nu är kopplade till AIM North har han kunnat realisera sin projektidé. Nu utvecklas ett smartphonebaserat system för att diagnostisera öroninflammation, där man kombinerar bilddiagnostik med ljudanalys.

– Vi driver nu den här studien gemensamt, och jag som inte själv kan AI har fått jättebra hjälp. Jag har många gånger blivit förvånad över hur snabbt det gått att utveckla teknik som löser en uppgift, berättar Thorbjörn.

Målet är att med hjälp av AI skapa ett system för mer träffsäker diagnostik vid öroninflammationer. Förväntningarna är höga, då tidigare studier visat att AI inom bilddiagnostik ger en korrekt diagnos i över 90 procent av fallen. I kombination med ljudanalys kan man förvänta sig en än högre träffsäkerhet, uppemot 100 procent. Det kan i sin tur leda till minskad antibiotikaförskrivning och även bidra till att läkarresurser används mer effektivt, eftersom systemet ska kunna användas på distans av andra yrkeskategorier inom vården som en screening. 

– Vi har utvecklat en app, där man matar in bilder som tagits med ett otoskop och som sedan ger ett diagnosförslag. I höst ska vi börja använda appen i en studie i länet, berättar Fredrik Öhberg, sjukhusingenjör och forskare vid MT-FoU och AIM North.

I projektet, som heter eHear, arbetar även öronläkaren Mimmi Werner, interaktionsdesignern Karolina Jonzén samt sjukhusingenjörerna Marcus Karlsson och Marko Nygård.

– Vi tillför alla olika kompetenser, förklarar Fredrik.

Bilder som tas med ett otoskop matas in i den app som utvecklats och ger ett diagnosförslag.
Bilder som tas med ett otoskop matas in i den app som utvecklats för att diagnostisera öroninflammation med hjälp av AI. 

Användning på olika områden

AI och maskininlärning, automatiserad bearbetning av nya eller redan insamlade data, kan tillämpas inom många områden:  

– Vi finns till för dig som har en projektidé eller ett pågående projekt som involverar data såsom exempelvis bilder, tal, tidsserier, ljud, enkäter eller andra fysiologiska data som kan utgöra underlag för fortsatta analyser, säger Nina Sundström.   

MT-FoU vid Region Västerbotten har tillsammans med institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet, fått strategiska medel för att bygga upp kompetenscentret som ska stötta hela norra sjukvårdsregionen.  

Här finns hög kompetens inom AI, stor vana av att arbeta med kliniska tillämpningar och djup förståelse för både medicin och teknik och samspelet däremellan. Man har lång erfarenhet av att utveckla nya metoder och ta fram forskningsresultat som kan föras över till vården och där ge nytta för patienterna. Med det nystartade kompetenscentret vill man nu kunna stötta fler: 

– AI och maskininlärning blir i framtiden viktigt för verksamheter i hela den norra sjukvårdsregionen, säger Per Hallberg, avdelningschef vid MT-FoU. 

Läs mer och kontakta AIM North med din förfrågan om stöd

Tillbaka till nyhetslistan