NYHETER 2021-11-22

Nya rekommendationer för provtagning

Antalet konstaterade fall av covid-19 i Västerbottens län var något lägre förra veckan än veckan innan. Samtidigt införs nya rekommendationer för provtagning som innebär att även vaccinerade ska testa sig vid symtom.

Fall per vecka v46

Förra veckan testade 141 personer positivt för covid-19. Det är en minskning jämfört med vecka 45, då 182 tester var positiva. Även antalet analyserade tester minskade från 5453 vecka 45 till 5208 förra veckan. 

– Pandemin är fortsatt högst aktuell och det är för tidigt att slappna av, med tanke på hur smittspridningen ser ut i en del andra regioner och inte minst ute i Europa, säger Stephan Stenmark som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten. 

Här upptäcks de nya fallen 

Antalet nya fall var precis som förra veckan störst i åldersgrupperna 10–19 år och 40–49 år och smittspridningen sker huvudsakligen i sociala sammanhang, fritidsaktiviteter, skola, arbetsplatser och inom familjen. De konstaterade fallen var relativt jämnt fördelade i åldersgrupperna 0–59 år utan tydliga toppar, och är fortsatt mycket få i åldersgrupperna 60–70+. 

Bland de positiva fallen var 111 i Umeåområdet, 26 i Skellefteåområdet, 2 i södra Lappland och 2 personer som är folkbokförda utanför länet. 

Även vaccinerade ska testa sig vid symtom 

Från och med den 22 november införs nya rekommendationer för provtagning. Alla från sex år och uppåt rekommenderas att testa sig vid symtom och stanna hemma i väntan på provsvar. Detta gäller även personer som är vaccinerade eller genomgått infektion. Undantag endast för de som haft covid-19 de senaste sex månaderna. 

– Smittspridning pågår fortfarande och det är viktigt att vi följer de nya rekommendationerna för provtagning. Det viktigaste du kan göra är att stanna hemma när du är sjuk, testa dig vid symtom oavsett om du är vaccinerad eller inte och att vaccinera dig, säger Stephan Stenmark. 

Det är viktigt att du stannar hemma om du har symtom och tills du känner dig frisk. Detta gäller även om du inte har covid-19, för att minska spridningen av andra infektioner som influensa och RS-virus. Stanna hemma om du känner dig sjuk tills följande gäller: 

  • Du har varit utan feber i minst ett dygn.
  • Du känner dig frisk, även om du fortfarande har kvar lätta symtom som hosta eller snuva.

”Ta de doser du rekommenderas” 

90 % av befolkningen i Västerbottens län som är 12 år och äldre har fått en vaccindos och 84 % har fått två. 64 % av personer över 80 och 30 % av personer över 65 har även fått sin tredje dos. 

– Det ser bra ut, men det är viktigt att personer i åldrarna 16–40 år fortsätter att boka tid för vaccination. Ta de doser du rekommenderas, då minskar risken att du blir allvarligt sjuk och att smitta andra, säger Stephan Stenmark.

Tillbaka till nyhetslistan