NYHETER 2022-07-01

Nytt digitalt arbetssätt i Storuman ett lyft för kusten

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden, och med digitalisering kan offentlig sektor höja servicenivån, tryggheten och delaktigheten hos invånarna – samtidigt som effektiviteten och kvaliteten höjs. Folktandvården är inget undantag och kliniken i Storuman tog för en tid sedan initiativ till projektet ”Digitala hälsosamtal med tvååringars vårdnadshavare” för att avlasta kusten genom ett nytt arbetssätt.

Sandra Lindkvist, Ingela Näslund och Annelie Sarlin på Folktandvården i Storuman.
Sandra Lindkvist, Ingela Näslund och Annelie Sarlin på Folktandvården i Storuman. Foto: Annelie Sarlin och Sandra Lindkvist. Montage Malin Emilsson Nilsson.

Folktandvården och regionen har som mål att prioritera arbetssätt som gör det möjligt för fler inblandade att arbeta tillsammans för patienterna, och utifrån ett nationellt beslut ska mobila lösningar och distansöverbryggande teknik användas för att vården i större utsträckning ska finnas tillgänglig när och där den behövs.

Folktandvårdskliniken i Storuman saknar tandläkare på heltid, vilket gjort att tandsköterskorna vissa veckor har tid över efter att de tagit hand om sina patienter. Mot bakgrund av detta fick Ingela Näslund, avdelningschef för Folktandvården i Storuman, Tärnaby och Sävar, idén att starta upp ett projekt kring digitala vårdmöten för att fylla ut tiden – som även passade in i målbilden för Folktandvården Västerbottens verksamhetsplan.

Eftersom Folktandvården i Umeå ansvarar för ett väldigt stort antal barn, och har svårigheter att hinna med alla med de resurser de har, såg hon en möjlighet för inlandet att avlasta kusten. Sagt och gjort så var projektet i gång, mycket tack vare att Skellefteå Folktandvård redan hade ett inarbetat arbetssätt med digitala hjälpmedel som de kunde kopiera.

Information när och där det passar

– Vårt projekt har resulterat i att vi i Storuman sedan en tid tillbaka kan erbjuda föräldrar till tvååringar vid kusten och inlandet en stund för viktig information kring munhygien och kostvanor, berättar Ingela Näslund.

Ingela fortsätter:

– Det bästa med den här lösningen är att föräldern kan boka en tid när barnet inte är med och helt fokusera på den information vi har att ge. Vi får också många fler frågor nu än tidigare när barnet var med i rummet.

Alla föräldrar tackar inte ja till detta, men tidigare var det å andra sidan många som avbokade de besökstider som Folktandvården bokat in för ett informationsmöte kring munhälsa för tvååringar, så vinsterna överväger.

Ett koncept med många vinnare

Ingela sammanfattar fördelarna med det nya arbetssättet så här:

– Vi sparar på miljön då föräldern inte behöver komma till kliniken, den kan boka en tid när det passar honom eller henne, föräldern behöver inte vara i behandlingsrummet med ett barn som den måste fokusera på – och dessutom tycker tandsköterskorna att det är roligt och att de upplever att de får en lugnare och närmare kontakt med vårdnadshavare och patienter som inte behöver behandlas på kliniken. Att det är inlandet som avlastar kusten i det här fallet känns också extra roligt.

– Vi hoppas att det här kan vara ett första steg till hur vi kan jobba vidare med digitala hjälpmedel och inspirera andra kliniker till detsamma, och vi kommer att utvärdera projektet ”Digitala hälsosamtal med 2-åringars vårdnadshavare” i slutet av året, fortsätter Ingela Näslund.

För en omställning till nära vård behöver både våra synsätt och arbetssätt förändras och utvecklas och allas engagemang behövs för att omställningen ska bli framgångsrik. Folktandvården i Storuman är på god väg.

Tillbaka till nyhetslistan