NYHETER 2023-02-16

Nytt erbjudande om vaccination mot pneumokocker

För att skydda invånare som riskerar att bli allvarligt sjuka av pneumokocker erbjuder nu regionen denna grupp en ny vaccinationsdos vart femte år. Tidigare har de flesta bara fått en dos vaccin.

Man som erbjuds vaccination.
Nu rekommenderas flera grupper att ta en till dos vaccin mot pneumokocker. Foto: Klas Sjöberg

Folkhälsomyndigheten har nyligen uppdaterat rekommendationen för vaccination mot pneumokocker.

– Det som är nytt för de som rekommenderas vaccination är att de uppmanas att ta en ny vaccindos vart femte år. Tidigare har de flesta bara fått en dos vaccin, säger Martin Angelin, biträdande smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

I Västerbottens län är vaccinationen kostnadsfri för alla som rekommenderas att vaccinera sig.

– Det är viktigt att de som rekommenderas vaccination tar de doser som erbjuds. Prata med din behandlande läkare eller kontakta din hälsocentral om du är osäker på vad som gäller för dig, säger Martin Angelin.

Boka tid eller kom på drop in

Det går bra att vaccinera sig mot pneumokocker när som helst under året. De flesta som rekommenderas vaccin kan få det på sin hälsocentral.

Boka tid genom att ringa till en hälsocentral eller sjukstuga. Vaccinationscentrum Skellefteå erbjuder vaccination mot pneumokocker under sina drop in-tider.

Fakta om vaccination mot pneumokocker

Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation. De kan även orsaka öroninflammation, bihåleinflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Vissa personer riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas med pneumokocker och rekommenderas därför att vaccinera sig.

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till personer som:

 • är 65 år eller äldre
 • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
 • har cystisk fibros
 • har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
 • har ett kokleaimplantat
 • har fått ett nytt organ genom transplantation
 • har en kronisk sjukdom i hjärtat, lungorna, njurarna eller levern
 • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • har bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
 • har likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • har haft blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker
 • röker
 • har ett missbruk av alkohol eller droger
 • arbetar som svetsare och utsätts för skadlig rök i arbetet

Vaccin mot pneumokocker ingår sedan 2009 även i vaccinationsprogrammet för barn.

Läs mer om vaccination mot pneumokocker på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan