NYHETER 2023-02-20

Nytt projekt stärker regionens spjutspetsområden

Nu ska hälso- och sjukvårdens spjutspetsområden inom forskning och behandling stärkas. Med 11 miljoner kronor från Vinnova ska universitetssjukvården bli ännu bättre.

Avancerad behandling är ofta resultat av satsningar på spetsområden inom forskning. Foto: Klas Sjöberg

Genom att dra lärdom av vad som idag fungerar bra och vad som behöver förbättras kan stödstrukturer och samarbeten som främjar forskning och utveckling stärkas.

Redan idag pågår världsledande studier inom många områden, bland annat för Skelleftesjukan där man använder den nobelprisbelönade tekniken med gensaxen samt precisionsforskning inom ALS. 

Satsningen är ett led i strategin för att stärka universitetssjukvården i Region Västerbotten. Här är vård, forskning, och utbildning lika viktiga delar för att regionen ska vara framgångsrik.

– Med spetsområden inom behandling och forskning utvecklar vi hälso- och sjukvården vilket ökar vår konkurrenskraft när vi rekryterar eller söker forskningsmedel. Invånarna får vård av hög kvalitet och utvecklingsmöjligheterna för våra medarbetare växer i takt med att spetsområdena blir fler, säger projektägare Ulrica Bergström, som också är strateg för universitetssjukvården.

Fortsatt utveckling

Arbetet sker inom ramen för det nationella strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health där regionen medverkat sedan 2017. Först tillsammans med regionerna Uppsala och Östergötland och senare även med Västra Götaland och Örebro.

Programmet har handlat om att hitta nya sätt att jobba med innovation i den kliniska vardagen och initiera partnerskap med företag. Utgångspunkten för arbetet har varit verksamhetens behov på den medicinska akutvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus och tandvårdskliniken Idun i Umeå. Det strategiska stödet i arbetet har kommit från FOU-innovation.

Nu byter satsningen fokus och prioriterar universitetssjukvården och dess spjutspetsverksamheter.

–Med ett riktat stöd och fokus på hur vi stärker och utökar våra spjutspetsområden i hälso- och sjukvården stärker vi universitetssjukvården i norr, säger Ulrica Bergström.

Tillbaka till nyhetslistan