NYHETER 2021-06-08

Nytt sätt att nå andra vaccinationsgrupper

När Bolidens hälsocentral såg att få utrikesfödda i området vaccinerats mot covid-19, tog man till lite okonventionella grepp. Speciella brev skickades ut, där mottagarna också erbjöds att boka sin vaccinering i receptionen. – Det är roligt att brevet faktiskt gjort att vi nått ut och att de nu vaccinerar sig, säger avdelningschef Emma Sjöström. 

Vaccination i Boliden
Pensionerade sjuksköterskan Tyra Segerstedt hoppar in och hjälper till med vacciationen. Ann-Louise Olsson i bakgrunden. Foto:

 

 

Det hela startade för några månader sedan under de regelbundna vaccinationsmötena när Bolidens hälsocentral såg sina låga vaccinationssiffror bland de som var 65 år och äldre. 

– Vi stack ut och började fundera på vad det kunde bero på, vilka hade vi missat i den åldersgruppen, säger Emma Sjöström.

– Vi insåg att utlandsfödda i vårt upptagningsområde utan de fyra sista siffrorna i sitt personnummer inte hade fått det brev som regionen skickat ut och förstod att många helt enkelt inte kände till att de kunde boka tid för vaccination.

Tydliga budskap

Tack vare ett register från Migrationsverket kunde de då hitta de utlandsfödda i området kring Boliden-Jörn.

– Det rörde sig totalt om cirka 350 personer. Vi valde ut de som var 40 år och äldre och skrev för hand adresser på ett hundratal kuvert.

Med hjälp av en kommunikatör vid kommunikationsstaben togs ett underlag fram för ett brev med enkla och tydliga budskap om hur det går till att boka tid för vaccination. Brevet, som skickades ut i mitten av maj, innehåller också telefonnummer och länkar där det går att hitta information om vaccination på flera språk, eftersom brevet är på svenska. 

– Vi ville snabbt nå ut med informationen och oftast finns det alltid någon i personernas närhet som kan översätta brevet, säger Emma Sjöström.

Boka direkt

En annan viktig del i informationen var möjligheten att boka sin vaccinationstid direkt i receptionen på hälsocentralen.

– Vi visste att många har svårt att boka via 1177.se, om man saknar fullständigt personnummer kan man inte få e-legitimation. Många drar sig också att boka tid via telefon eftersom de varken pratar svenska eller engelska och vi erbjöd därför ännu ett sätt att boka vaccinationstid, berättar Emma Sjöström.

– Nu kommer de glatt till hälsocentralen med brevet i handen, bara i dag ska 17 utlandsfödda vaccineras.

Gratis buss

Många i denna befolkningsgrupp har också begränsade ekonomiska resurser och kan därför ha svårt att till exempel ta sig från Jörn till Boliden.

– Vi vill ju att de ska vaccinera sig och därför erbjuder vi också färdbevis som gör att de gratis kan åka buss till och från Boliden, säger Emma Sjöström.

Några är också skeptiska till vaccination i allmänhet och vaccination mot covid-19 i synnerhet. Rykten sprids lätt och när språkkunskaperna brister är det svårt att ta reda på fakta. Vid alla besök på hälsocentralen informerar därför personalen om vaccination och uppmanar de utlandsfödda att sprida ordet vidare när de själva blivit vaccinerade.

– Vi brukar säga: ”nu har du vaccinerat dig och det gick ju bra”.

Lika vård till alla

Nu hoppas Emma Sjöström att brevet, möjligheten att boka via receptionen, de färdbevis som delas ut, och personalens engagemang, ska bidra till att bättra på vaccinationsstatistiken.

– Jag är stolt och glad över att jobba med kollegor som alla bidrar till att jobba mot samma mål, rättigheten till lika vård i Västerbotten, avslutar hon.

Tillbaka till nyhetslistan