Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik

Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik ansvarar för strategiska frågor, driftfrågor samt forskning och utveckling inom teknikområdena medicinsk teknik, strålningsfysik, telemedicin.

Verksamheten bidrar med egen forskning och utveckling riktad mot universitetssjukhusets profilområden samt främjar den medicinska forskningen vid Umeå universitet genom att ingå i medicinska forskningsprojekt.

Medicinsk och medicinteknisk utveckling

Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik har i uppdrag att:

 • stödja och vara regionens kompetensorganisation för framtida tekniska utveckling/strategi- och säkerhetsfrågor
 • bedriva forskning inom området medicinsk teknik och strålningsfysik.

I uppdraget ingår att bevaka och ”ligga steget före” samt att följa utvecklingen av medicinska metoder ur ett tekniskt perspektiv. 

Den medicintekniska utvecklingen präglas bland annat av:

 • en allt mer avancerad bildbehandling för MR, CT, PET/CT och nuklearmedicin
 • nya avancerade behandlingsformer inom strålbehandling
 • utökade interventionella undersöknings- och behandlingsformer
 • nya laparoskopiska metoder och robotkirurgi
 • nya behandlingsformer inom kardiologi såsom ny teknik för ablation
 • ökande antal patienter, exempelvis äldre, multisjuka, dementa, som kan eller vill få vård och omsorg i hemmiljö som kommer att ställa ökade krav på tekniska lösningar
 • ett ökat fokus på prevention, livsstilsmonitorering och diagnostik och vård på distans, så kallad e-hälsa
 • ökad satsning på rationella telemedicinlösningar för diagnostik och behandling på distans mellan sjukvårdande enheter inom region och region
 • integration av medicintekniska system med informationssystem.

Jobba hos oss på CMTS 

Kontakta oss

Postadress

Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post

För ärenden som inte rör patienter
cmts@regionvasterbotten.se

Anna Sundén Verksamhetschef Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
E-post
anna.sunden@regionvasterbotten.se
Nadja Rystedt Avdelningschef strålningsfysik
E-post
nadja.rystedt@regionvasterbotten.se
Per Hallberg Avdelningschef
E-post
per.hallberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 4086, 073-0524 553
Adress:
Norrlands Universitetssjukhus - Medicinsk teknik FoU
S-901 85
Umeå
Mattias Wallmark Tf avdelningschef för Medicinsk teknik
E-post
mattias.wallmark@regionvasterbotten.se