eHälsa Västerbotten

eHälsa Västerbotten ingår i verksamhetsområdet Digitalisering och medicinsk teknik.

Arbetet omfattar strategisk IT och medicinsk teknik, invånartjänster, ett nytt vårdinformationsstöd, vård på distans, säkerhet, arkitektur, processer och olika projekt. Inom enheten finns medarbetare med olika kompetenser.

Enheten ska tillsammans med verksamheten styra och leda utvecklingen av IT och teknik för att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Regionens programkontor finns inom enheten och har i uppdrag att övergripande samordna och följa upp projekt, förvaltnings- och linjeaktiviteter samt förvalta och ge stöd i regionens projektprocess, projektmodell och berednings- och beslutsprocess.

Jobba på eHälsa Västerbotten

Sara Winqvist Verksamhetschef
E-post
sara.winqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
072-518 65 13