Service

Verksamhetsområdet Service har uppdraget att skapa de fysiska och funktionella förutsättningar som krävs för att regionen ska kunna bedriva sin verksamhet.

I verksamhetsområdet ingår

  • Fastighet
  • Logistik Västerbotten
  • Intern service
  • Servicecenter

Ledning

Digitaliserings- och servicedirektör

Sara Lewerentz
090-785 72 15, 076-126 10 67
sara.lewerentz@regionvasterbotten.se

Chefsassistent

Maléne Holmgren
090-785 70 85, 070-649 70 85
malene.holmgren@regionvasterbotten.se