Service

Verksamhetsområdet Service har uppdraget att skapa de fysiska och funktionella förutsättningar som krävs för att regionen ska kunna bedriva sin verksamhet.

I verksamhetsområdet ingår

  • Fastighet
  • Logistik Västerbotten
  • Intern service
  • Servicecenter

Ledning

Tillförordnad servicedirektör

Ida Lestander
072-226 40 38
ida.c.lestander@regionvasterbotten.se

Chefsassistent

Gerd-Marie Johansson
090-785 73 49, 070-288 67 00
gerdmarie.c.johansson@regionvasterbotten.se