Bemanningsbyrån

Bemanningsbyråns uppdrag är att bistå enheter och fylla luckor vid korttidsfrånvaro.

Frånvaron kan vara semester, sjukdom eller vård av barn. Vi kan också bistå när enheterna behöverförstärkning vid övervakning av patient eller planeringsdagar. 

Bemanningsbyrån bistår även ledningen med en sammanhållen bemanningsplanering och styrning av gemensamma resurser. Det kan exempelvis handla om att bemanna särskilda vårdteam när verksamheterna så behöver.

Eftersom vi prioriterar oplanerad korttidsfrånvaro kan det innebära kort framförhållning, men om det går och det finns personal kan vi även täcka planerad frånvaro längre fram i tiden.

Jobba hos oss på Bemanningsbyrån

Postadress

Bemanningsbyrån
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Katrina Sjöberg Tillförordnad verksamhetschef
E-post
katrina.sjoberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 12 71