Intern service

Intern service är en länsorganisation som består av lokalvård inom de tre sjukhusen, cafeteria vid Skellefteå lasarett samt intern logistik och gemensam reception vid Lycksele lasarett. Basenheten ansvarar även för länets personalbostäder.

Jobba hos oss på intern service

Kontakta oss

Postadress
Intern service
Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå

Ann-Christin Axelsson Verksamhetschef
E-post
annchristin.axelsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-391 25
Mobil
070-347 9125