Servicecenter

Servicecenter ger service som underlättar besöken till och vistelsen på sjukhusen för patienter, besökare och medarbetare.

Entrévärdar

Entrévärdarna hjälper besökare att hitta rätt på sjukhuset och ledsagar om det behövs.

Informationsservice

Informationsservice svarar på allmänna frågor som kan uppstå vid ett besök på sjukhuset, eller hjälper dig att hitta svaret själv. *

Patienttransport

När inlagda patienter behöver komma till undersökningar, provtagningar eller få skjuts inom sjukhuset får de hjälp av patienttransportörerna. *

Kundtjänstservice

Kundtjänstservice svarar på Region Västerbottens växelnummer och hänvisar telefonsamtalet rätt. Här finns också enheten ID-Foto, som hanterar siths-kort och passerkort för medarbetare och de studenter som behöver tillgång till regionens lokaler.

Reseservice

Reseservice samordnar sjukresor för patienter med intyg från vården, både inom Västerbotten och utanför länet.

Bemanningsservice

Bemanningsservice hjälper vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler att fylla tillfälliga personalluckor, och bidrar till att korttidsfrånvaro inte påverkar den vård som ges till patienter. Bemanningsservice finns på Norrlands universitetssjukhus.

*Servicecenter bemannar funktionen på Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett.

Jobba hos oss på Servicecenter

 

Kontakta oss

Postadress
Servicecenter
Norrlands universitetssjukhus
90189 Umeå

 

 

Ida C Lestander Verksamhetschef
E-post
Ida.C.Lestander@regionvasterbotten.se