Servicecenter

Servicecenter ger service som underlättar besöken till och vistelsen på sjukhusen för patienter, besökare och medarbetare.

Patientservice

Patientservice kan ge dig svar på allmänna frågor som kan uppstå vid ett besök på sjukhuset. Våra entrévärdar hjälper dig att hitta rätt. Om du är inlagd som patient och behöver komma till undersökningar, provtagningar eller få skjuts inom sjukhuset får du hjälp av våra patienttransportörer. *

Kundtjänstservice

Kundtjänstservice svarar på Region Västerbottens växelnummer och hänvisar telefonsamtalet rätt. Här finns också enheten ID-Foto, som hanterar siths-kort och passerkort för medarbetare och de studenter som behöver tillgång till regionens lokaler.

Enheten för sjukresor

Enheten för sjukresor hanterar bidrag för eget resande vid sjukresor, samt medicinska intyg för sjukresor både inom och utom regionen.

Bemanningsservice

Bemanningsservice hjälper vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler att fylla tillfälliga personalluckor, och bidrar till att korttidsfrånvaro inte påverkar den vård som ges till patienter. Bemanningsservice finns på Norrlands universitetssjukhus.

*Servicecenter bemannar funktionen på Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett.

Jobba hos oss på Servicecenter

 

Kontakta oss

Postadress
Servicecenter
Norrlands universitetssjukhus
90189 Umeå

 

 

Verksamhetschef Olov Norberg
E-post
olov.norberg@regionvasterbotten.se