Akut- och katastrofmediciniskt centrum

Här hittar du kontaktuppgifter till Akut- och katastrofmedicinskt centrum i Västerbotten.

Akut och katastrofmedicinskt centrum, AKMC, är en del av Akutsjukvården i Västerbotten. Vi bedriver utbildning, forskning och utveckling samt skaderegistrering och skadeprevention.

Kontakta oss

Postadress

Akut- och katastrofmedicinskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Epost för ej patientrelaterade ärenden

akutochkatastrofmedicinsktcentrum@regionvasterbotten.se

Ledning

Tillförordnad verksamhetschef
Anna Cahier
E-post: anna.cahier@regionvasterbotten.se

Chefsassistent
Ulrika Bertilsson
E-post: ulrika.bertilsson@regionvasterbotten.se

Projekt

Britt-Marie Nordström
Leg. sjuksköterska, projektledare
Telefon: 090-785 11 83
Mobiltelefon: 070-656 11 83
E-post: brittmarie.nordstrom@regionvasterbotten.se

Ulrika Arvidsson
Leg. sjuksköterska, projektledare
Telefon: 090-785 3104
E-post: ulrika.arvidsson@regionvasterbotten.se

Skaderegistrering & skadeprevention

Lena Tjernqvist
Läkarsekreterare
Telefon: 090-785 68 72
E-post: lena.tjernqvist@regionvasterbotten.se

Utbildning och beredskap

Lena Algers
Beredskapsplanerare NUS
Leg. sjuksköterska, utbildningsledare
Telefon: 090-785 89 29
E-post: lena.algers@regionvasterbotten.se 
   
Helge Brändström
Beredskapsöverläkare
Telefon: 090-785 38 58
Mobil: 070-319 07 95
E-post: helge.brandstrom@regionvasterbotten.se

För vårdgivare

Kunskapsstödjande information om Akut- och katastrofmedicinskt centrum