Livsmedicin

Vårt uppdrag är att stödja och bedriva forskning, innovations- och utvecklingsarbete inom området hälsa i arbete, miljö och livsstil med fokus på digitala lösningar och e-hälsa.

Livsmedicin är en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum och fungerar som en brygga mellan region, universitet, kommun och näringsliv. Vi är en klinik med rötter inom klinisk forskning. Ett stort fokus ligger på hälsostödjande insatser för sjukdomsprevention. Därför utvecklar vi preventions- och egenvård genom teknikutveckling och produktvalidering i vår testbädd. I en testbädd kan idéer utvecklas och provas på faktiska personer i en innovativ miljö som liknar verkligheten.

Vi har en tvärvetenskaplig profil med kompetens inom folkhälsa, rehabiliteringsmedicin, molekylärbiologi, fysiologi, omvårdnad, geriatrik, invärtesmedicin, idrottsmedicin och psykologi. Våra fokusområden är ökad fysisk aktivitet, social gemenskap, en hälsosam livsstil och identifiering av friskfaktorer för ett hälsosamt åldrande genom hela livet.

Läs mer om vårt forsknings-, innovations- och utvecklingsarbete.

 

Kontakta oss

Postadress

Livsmedicin
Tvistevägen 48
907 36 Umeå

Öppettider: kl. 7.30−17.00 mån−fre 

Telefon och e-post

Monica Rasmussen Ahlenius
Klinikadministratör
090-785 89 66
monica.rasmussen.ahlenius@regionvasterbotten.se

Anna Nordström Klinikchef
E-post
anna.nordstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
070-606 42 49
Annika Nordin-Johansson Verksamhetschef
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08