Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten ansvarar för akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intensivvård för barn och vuxna, postoperativa avdelningar samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå.

Kontaktuppgifter på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till någon av våra mottagningar eller vårdavdelningar?

Centrum för anestesi, operation och intensivvård på 1177.se

Centrum för anestesi, operation och intensivvård finns på länets sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele och ansvarar också för länets och regionens helikopter- och flygläkarjourverksamhet samt för ett kliniskt träningscentrum.

Jobba på Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten

Kontakta oss

Postadress
Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Johan Thunberg Verksamhetschef
E-post
johan.thunberg@regionvasterbotten.se
Telefon
072-715 38 57
My Ekström HR-partner
Mobil
073-800 98 71