Memeologen

Memeologen är en utvecklingsenhet som erbjuder ett antal olika arbetsprocesser där innehållet mixas och skräddarsys beroende på verksamhetens behov och kan bestå av såväl metod- som processtöd. Både regioner, kommuner, privata vårdgivare på den nationella arenan och internationella organisationer och personer kan få hjälp av Memeologen vid Region Västerbotten.

Memeologens tjänster

  • Hjälper till att utveckla förändringsstrategier
  • Utvecklar ledare och ser ledarskap som den kollektiva förmågan att forma sin egen framtid
  • Vi stimulerar reflektion eftersom lärande är basen för all utveckling
  • Vi arbetar via facilitering/coachning
  • Vi anpassar metoder efter situation

Memeologens tjänster vilar på förbättringskunskap, som kompletterar professionell kunskap genom att vara det som säkerställer att ny kunskap och bättre metoder verkligen ger ökat värde till de som verksamheten är till för.

Kontakt

Vill du veta mer, har du frågor eller funderingar?
E-post: memeologen@regionvasterbotten.se