NYHETER 2022-04-21

Övar för säker traumavård

För drygt två år sedan genomfördes en omfattande översyn av traumavården vid länets tre sjukhus och Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, påpekade ett antal förbättringsområden. Som ett resultat av granskningen görs under våren traumaövningar vid Lycksele lasarett. – Vid övningarna får alla en möjlighet att utvecklas i sin profession, säger Gabriella Önnerlöv, iva-sjuksköterska och en av de som planerar övningarna.

Traumaövning
Några av deltagarna vid traumaövningen var Boel Holmgren, intensivvårdssjuksköterska, Fredrik Vestman, anestesisjuksköterska, Natali Normark AT-läkare, Isabella Nygren sjuksköterska vid akutmottagningen och Marlene Zemrén undersköterska vid intensivvårdsavdelningen. Foto: Jan Alfredsson

När larmet går samlas ett antal personer i akutrummet på Lycksele lasarett och tar var sitt åtgärdskort, som i detalj beskriver den roll de har vid en traumahändelse. Scenariot är att det kommer in en svårt skadad person och all berörd och tillgänglig personal får ett larm på sin sökare: ”Övning – stort trauma”.

– Det är åtta yrkeskategorier som övar och alla har tydliga rutiner för hur man svarar på larmet, säger Britt-Marie Rönnfjord Isaksson, till vardags sjuksköterska vid akutmottagningen, men nu en av övningsledarna.

Likna vardagen

Hon står i ett hörn vid en monitor och reglerar puls, blodtryck och andning på den 3-G docka som ska föreställa den svårt skadade patienten.  

– Tanken är att övningen ska vara så lik vardagen som möjligt utifrån deltagarnas yrkesroller, säger Britt-Marie Rönnfjord Isaksson.

Efter besöket av representanter från Löf 2019 jobbade alla traumagrupper från länets sjukhus med att åtgärda de förslag till förbättringar som granskningen lyfte fram.

Pågående arbete

I Lycksele reviderades traumaomhändertagandet lokalt för att omhändertagandet skulle överensstämma med de nationella kriterierna. Det gjordes lokala ändringar av traumavårdsboken, larmkedjorna sågs över, åtgärdskorten uppdaterades och utrustningen i akutrummet kompletterades med bland annat blodvärmare, ultraljudsapparat och ny utrustning till akutvagnen.

– Vi bildade också en traumagrupp med representanter från olika kliniker. Gruppens arbete är hela tiden pågående, vi blir aldrig klara, och fortsätter med allt från en liten kommunikationsövning till större övningar med 3-G dockan, säger Eva Lindberg, avdelningschef vid akutmottagningen.


Åtgärdskorten beskriver i detalj den roll deltagarna har vid en traumahändelse.

Avsätter tid

Tillbaka till övningen. Traumaledaren står på en liten pall för att få en överblick och alla i rummet utför rutinmässigt och säkert sina uppgifter. Efter cirka tio minuter avbryts övningen och alla går till ett grupprum för återsamling.

– Vi avsätter mycket tid till återkoppling där vi går igenom vad som hände, vad jag som individ gjorde och vad jag tar med mig, säger Gabriella Önnerlöv. Sedan gör vi samma övning igen med ny återkoppling och avslutning med reflektion.

– Där brukar det komma fram olika förbättringsförslag, från större saker till mindre detaljer som att flytta en papperskorg, förklarar Britt-Marie Rönnfjord Isaksson.

Jobba med sig själv

Totalt berörs ett hundratal medarbetare på lasarettet av vårens inplanerade övningstillfällena; narkossjuksköterskor och narkosläkare, sjuksköterskor och undersköterskor från intensivvårdsavdelningen, sjuksköterskor och undersköterskor från akutmottagningen, primärjourläkare och kirurgbakjouren.

– Under övningen ges förutsättningar att jobba med sig själv tillsammans med det övriga teamet eftersom teamet inte är starkare än sin svagaste länk. Det vi inte gör varje dag behöver vi öva på, säger Gabriella Önnerlöv.

Givande återkoppling

Personalen som deltagit i övningarna är nöjda, men det finns saker att förbättra.

– Det var bra att få träna på traumaomhändertagande tillsammans med all personal som kommer när ett stort traumalarm dras, även om kommunikationen inne på akutrummet alltid kan bli mer tydlig, säger en av deltagarna, Natali Normark, AT-läkare på kirurgkliniken.

– Också återkopplingen efter övningen vad givande, det var intressant att få höra hur alla upplevde övningen och att tillsammans diskutera hur man kan förbättra både omhändertagandet och kommunikationen.

Under våren fortsätter simuleringarna i traumaomhändertagande på Lycksele lasarett.

– Personalen har blivit tryggare i sina roller vilket betyder en förbättrad patientsäkerhet, säger Eva Lindberg.

Tillbaka till nyhetslistan