NYHETER 2022-04-04

Personer som flytt från Ukraina kan få vård och vaccination i Västerbotten

Personer som flyr från Ukraina har i Västerbottens län rätt att få vård på samma villkor som svenska medborgare. De får också vaccinera sig mot covid-19 kostnadsfritt. Region Västerbotten vill nu få hjälp att nå ut med denna information till de personer som hittills har kommit till länet.

Personer som flytt från Ukraina har rätt att få vård på samma villkor som svenska medborgare. Foto: Klas Sjöberg

Region Västerbotten fattade ett beslut 2015 om att ha en generösare hållning för vård av migranter än vad som gäller enligt lag. Den innebär att personer som befinner sig i Västerbottens län och har tillfälligt uppehållstillstånd har rätt att få vård på samma villkor som svenska medborgare. Det gäller även för personer som söker asyl eller som vistas i Sverige utan tillstånd. 

– Regionen har fattat beslut om att de som kommer till Sverige ska få samma vård som svenska medborgare. Vården ska vara lika för alla, säger Carola Degerman, verksamhetschef för Primärvård nord. 

Den som har registrerat sig på Migrationsverket kommer att bli kontaktad av Region Västerbotten med ett erbjudande om en frivillig och kostnadsfri hälsoundersökning. 

Vid hälsoundersökningen får man träffa en sjuksköterska. Personer som är yngre än 18 år blir också undersökt av en läkare. Vuxna får träffa en läkare om det behövs. Vid besöket får man också lämna prover. Det är bland annat för att kunna upptäcka vissa smittsamma sjukdomar. Både barn och vuxna erbjuds även kompletterande vaccinationer enligt aktuella rekommendationer. 

– Vi vill verkligen att man tackar ja till erbjudandet om hälsoundersökningen. Det är ett viktigt tillfälle för att identifiera individuella vårdbehov och att eventuellt upptäcka smittsamma sjukdomar eller behov av kompletterande vaccinationer, säger Carola Degerman. 

Erbjuds vaccination mot covid-19 

Precis som alla andra personer som bor eller vistas stadigvarande i Sverige erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som kommer från Ukraina. Vaccinationen är kostnadsfri och alla som är tolv år eller äldre kan få minst två doser. 

– Vi förstår att det kanske inte är det första man prioriterar när man just har flytt från sitt hemland. Men för att undvika att personer ska bli allvarligt sjuka är det viktigt att de som inte redan är vaccinerade mot covid-19 gör det så snart som möjligt, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten. 

Vaccinationer erbjuds även i samband med hälsoundersökningen, men det är bra att själv boka in en tid för vaccination mot covid-19. 

– Det kan dröja innan man erbjuds en hälsoundersökning och därför vill vi gärna att man bokar in en tid för vaccination på egen hand för att kunna få sprutan snabbare, säger Ronny Lestander. 

Den som inte har en svensk e-legitimation behöver ringa till en hälsocentral för att boka tid för vaccination. Hälsocentralerna kan även boka in tider hos de centrala vaccinationsmottagningarna. 

– Informera gärna om detta om du har kontakt med någon som har flytt från Ukraina. Det är även väldigt bra om du har möjlighet att hjälpa till med att boka tid eller att hitta tider för drop in, säger Ronny Lestander. 

Tider och platser för drop in samt tider som är bokningsbara genom webbplatsen 1177.se finns på https://vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se/ 

Information att sprida 

Vård i Västerbotten till personer som har flytt från Ukraina: 

https://www.1177.se/vasterbotten/vard-flyktingar-ukraina 

Region Västerbotten och resten av landets regioner arbetar med att ta fram mer information på ukrainska och ryska.  

Översatt information kommer att finnas på dessa webbplatser: 

1177.se/vasterbotten/ukrainska

1177.se/vasterbotten/ryska

Tillbaka till nyhetslistan