Regionfullmäktige 2019-06-18-19

9  Anmälan av interpellationer
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=405

Interpellationer del 2
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=23312

11 Anmälan av motioner
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=430

12 Revisionernas rapport
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=452

13 Besvarande av interpellationer
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=1310

14 VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=16351

15 VLL Innovation AB. Likvidering
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=16395

16 Motion nr 10-2018 från Carin Hasslow (L). Stötta barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras familjer
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=16859

17 Motion nr 12-2018 från Daniel Öhgren (C). Bättre styrning av landstingets ekonom
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=18242

18 Motion nr 17-2018 från Henrik Agerhäll (-). Redovisa vårdanställdas utbildningsbakgrund
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=20407

19 Folkhögskolestyrelsen. Ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=20435

20 Regionförbundet Västerbottens län. Årsredovisning 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=20943

21 Regionförbundet Västerbottens län. Ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21030

22 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Årsredovisning 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21083

23 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21115

24 Norrlandstingens regionförbund. Årsredovisning 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21369

25 Norrlandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21400

26 Samordningsförbundet Lycksele-Malå. Ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21442

27 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21477

28 Samordningsförbundet Umeåregionen. Ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21569

29 Science Park i Umeå AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21607

30 Patientavgift. Egenavgift vid kirurgisk sterilisering
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21673

31 Avgiftstaxa vid utlämning av allmänna handlingar
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21715

32 Regionfullmäktige. Revidering av arbetsordning
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21733

33 Regionstyrelsen. Revidering av reglemente
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=21981

34 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Revidering av reglemente
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=22005

35 Fullmäktigeberedningar. Revidering av reglemente
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=22140

36 Region Västerbotten. Reglemente för internkontroll
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=22162

37 Modernisering och aktualisering av ekonomiska modeller i samband med förändrad organisation och finansiering av regionala Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken AB
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=22190

38 Delskatteväxling avseende gemensamma kostnader för kollektivtrafiken
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=22241

39 Borgensåtagande för fordon 9032 och 9062
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=22275

40 Ägarstyrning inom Region Västerbotten
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=22331

41 AC-Netbolagen. Ägarförhållanden
https://youtu.be/8GDEViPs9OA?t=22382

42 Regionplan 2020-2023, budget 2020
https://youtu.be/djN0UBXbjt0?t=1230

43 Förändrad investeringsram för utbetalningar 2019
https://youtu.be/djN0UBXbjt0?t=24010

44 Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2019
https://youtu.be/djN0UBXbjt0?t=24035

45 Budget och verksamhet inom regionstyrelsen, skrivelse till regionfullmäktige
https://youtu.be/djN0UBXbjt0?t=24114

46 Budget och verksamhet inom hälso- och sjukvårdsnämnden, skrivelse till regionfullmäktige
https://youtu.be/djN0UBXbjt0?t=24150

48 Valärenden
https://youtu.be/djN0UBXbjt0?t=24195

49 Handlingar för kännedom
https://youtu.be/djN0UBXbjt0?t=24280