NYHETER 2023-04-05

Kallelse Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förbundsfullmäktige 13 april 2023

Sammanträde Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förbundsfullmäktige

Torsdag 13 april 2023, 16.00–18.00

Sammanträdet är offentligt och kan följas via: https://youtube.com/live/au4shWMwLXM?feature=share

Kallelse, ärendelista och underlag publiceras, torsdag den 6 april, på: https://svenskt-ambulansflyg.se/kommunalfoerbund/foerbundsfullmaektige/underlag-fullmaektigesammantraeden/

Tillbaka till nyhetslistan