NYHETER 2023-04-25

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsfullmäktiges sammanträde den 13 april 2023, Direktjustering §§ 1-7

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 13 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan