NYHETER 2023-03-27

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 mars 2023, direktjustering § 19

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 23 mars 2023 § 19 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2023-03-27

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan