NYHETER 2023-04-25

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsfullmäktiges sammanträde den 13 april 2023

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 13 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-17

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan