NYHETER 2023-06-30

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2023

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 21 juni 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-07-24

 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsfullmäktige Protokoll 230621

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan