NYHETER 2023-03-09

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsen, sammanträde den 16 juni 2022

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 16 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-30

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan