NYHETER 2023-02-16

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsen, sammanträde den 9 februari 2023

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 9 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan