NYHETER 2023-03-31

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 mars 2023

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 23 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-31

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan