NYHETER 2023-06-13

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2023

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 8 juni 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-07-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan