Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen, den 10 augusti 2021, direktjustering § 96-97

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 10 augusti 2021, direktjustering § 96-97, har justerats.

Anslagsdatum: 2021-08-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-09-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.