NYHETER 2022-09-29

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsens sammanträde 20 september 2022

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 20 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-20

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan