NYHETER 2022-10-24

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsfullmäktige sammanträde den 13 oktober 2022

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 13 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan